Literatura

Časopis Fyzioterapie-Pánevní dno,Chodidlo,Dětská noha,Těhotné a po porodu,Dýchání
Střevo není tabu ,Giulia Endersová
Feldenkrais a jeho metoda,Frank Wildman
Anatomie těla v pohybu,Theodor Dimon Jr.
Uvolňování fascií,Frank Thommes
Jídlo na prvním místě,Dallas a Melissa Hartwigovi
Držení těla,Dr.med.Christian Larsen.Claudia Larsen,Oliver Hartelt
Základy funkční anatomie,Ivan Dylevský
Základy Klinické rehabilitace,Pavel Kolář a Miloš Máček et al.
Pánevní dno,Irene Lang-Reeves
Labyrint pohybu,Kolář